FS Poland

Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Ramię w ramię z polskim Ministerstwem Edukacji i Nauki

Międzynarodowy konkurs inżynieryjny Formula Student Poland  jest projektem Fundacji Formuła Student Polska, który dofinansowano ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.  

Cele

Promowanie edukacji

Głównym celem jest promowanie edukacji poprzez badania naukowe oraz budowanie umiejętności praktycznych.

Cykliczność

Edycja 23’ kładzie podwaliny pod kolejne edycje zawodów z rosnącą liczbą osób uczestniczących.

Międzynarodowy zasięg

Wydarzenie ma na celu przyciągnąć studentów ze zróżnicowanymi umiejętnościami z całego świata.

Szczegóły dofinansowania

Kwota dofinansowania:

102 000,00 zł

całościowa kwota projektu: 174 500,00 zł

Okres finansowania:

2023

Okres realizacji projektu:

8 miesięcy

Główne cechy

Interdyscyplinarność

Wspierając interdyscyplinarną współpracę, wydarzenie wypełnia lukę między teorią a praktyką.

Merytoryczna ocena

Projekty będą oceniane przez ekspertów dostarczających zespołom wartościową odpowiedź zwrotną oraz cenne wskazówki.

Wzmacnianie pozycji studentów

Ponad 200 osób uczestniczących skorzysta ze spostrzeżeń mentorów, konsultacji, wykładów, które rozszerzą ich umiejętności.  

Innowacja

Zespoły przekraczają granice inżynierii, prezentując rozwiązania, które mogą rozszerzyć i wzbogacić sektor motosportu.

Streszczenie projektu

Studencki konkurs inżynieryjny Formuła Student Poland to pierwsze w Polsce wydarzenie międzynarodowe, podczas którego zespoły studenckie zaprezentują przed panelami sędziowskimi swoje osiągnięcia naukowe uzyskane podczas realizacji projektów badawczo naukowych. W ramach konkursu zespoły studenckie z całego świata mają za zadanie zbudować w pełni zgodny z międzynarodowymi regulaminami bolid wyścigowy, o wysokim zaawansowaniu technologicznym.

Konkurs odbędzie się na autodromie Słomczyn czyli torze wyścigowym, w dniach 27-31.08.2023. Wybór miejsca podyktowany jest potrzebą stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla uczestników którzy będą prezentować i testować swoje konstrukcje.

Konkurs dzieli się na konkurencje dynamiczne, w ramach których projekty studentów, czyli jednomiejscowe bolidy wyścigowe wzorowane na Formule 1 poddawane są testom przyspieszenia, stateczności oraz wytrzymałości. Natomiast w ramach konkurencji statycznych studenci prezentują w trzech dyscyplinach swoje osiągnięcia naukowe w zakresie projektu, kosztorysu i biznesplanu. Bolidy budowane są w klasyfikacji elektrycznej i spalinowej, o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych oraz proekologicznych.

Logo of Social Responsibility of Science programme
White eagle on red background symbolizing the national coat of arms of Poland
Logo of Polish Ministry of Education and Science